Novinky

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Stanovisko
  • Pojištění odpovědnosti

Dotaz:

Lze považovat náklad na pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli za ekonomicky oprávněný náklad a zahrnovat jej do kalkulace věcně usměrňované ceny?

Odpověď:

Platba pojistného na pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli je z podstaty věci zaměstnanecká výhoda (určitý typ benefitu), která představuje nadstandardní plnění, k jehož poskytování zaměstnavatel přistupuje dobrovolně, a to nad rámec své zákonné povinnosti. Náklady související s předmětným pojištěním nemají bezprostřední příčinnou souvislost s regulovaným zbožím, a proto je nelze považovat za ekonomicky oprávněné náklady ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnovat je do kalkulace věcně usměrňované ceny. Samozřejmě, že nic nebrání tomu, aby zaměstnavatel platil uvedené pojistné, ale náklady s ním spojené nemohou ovlivňovat regulovanou cenu.

 

Nejčtenější