Novinky

Orgány oprávněné k regulaci a kontrole

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Cenový věstník
 • Soukromý sektor
 • Regulace
 • Cenové kontrolní orgány
Aktualizováno 3. 10. 2022 13:00
 • Aktualizace obsahu.
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu

Kompetence a zásady cenové politiky

Působnost orgánů státní správy

Rozdělení kompetencí v cenové oblasti je upraveno zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Cenové orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen

 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo dopravy
 • Český telekomunikační úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Celní úřad pro Středočeský kraj
 • Kraje
 • Obce

Kraje a obce vykonávají svoji působnost v oblasti regulace cen pouze v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí - Výměr MF č.1/2022 ze dne 3. prosince 2021 - viz Cenový věstník č. 19/2021.

Vzory nařízení krajů a obcí    

Pro potřeby krajů a obcí, které podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, mohou stanovit maximální ceny, a které se rozhodly, že této možnosti v souladu s příslušnou položkou části I. oddílu B výměru MF č. 01/2022 využijí, je uveden doporučující vzor tohoto nařízení.


Doporučený vzor nařízení pro kraje a obce, kterým se stanovují maximální ceny:

Orgány oprávněné pouze ke kontrole cen

 • Specializovaný finanční úřad
 • Státní energetická inspekce
 • Celní úřady
 • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Doporučované

Nejčtenější