Novinky

Základní informace

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Často kladené otázky
  • Metodická pomůcka
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Spotřebitelský úvěr
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
Aktualizováno 5. 6. 2012
  • Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů)

Informace o transpozici směrnice 2008/48/ES

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále též jen „zákon“) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního řádu. Cílem právní úpravy je dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Nový zákon nahradil zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách spotřebitelského úvěru, který již neodpovídal současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu.

Zákon byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako hlavním gestorem, ve spolupráci s Ministerstvem financí, jako spolugestorem.

Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů

Evropská komise dne 8. května 2012 zveřejnila metodickou pomůcku k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů. Publikovaná metodická pomůcka je doporučujícím, avšak právně nezávazným, pracovním dokumentem Komise, který navíc nemusí vždy odrážet odborný názor zástupců členských států, jejichž připomínky nebyly Komisí při přípravě tohoto dokumentu ve všech případech zohledněny.

  • Zdroj: MF  - odbor 35 - Finanční trhy II - odd. 353 Retailové  finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu; Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge (Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů); publikováno 5.06.2012; ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Doporučované

Nejčtenější