Novinky

Právní rámce

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

 • Spotřebitelský úvěr
 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Soukromý sektor

Platná legislativa v ČR - Spotřebitelský úvěr

Včetně Příloh č. 1 - 7 k Zákonu č. 145/2010 Sb.

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále též jen „zákon“) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního řádu. Cílem právní úpravy je dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Nový zákon nahradil zákon č. 321/2001 Sb. , o některých podmínkách spotřebitelského úvěru, který již neodpovídal současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu.

V případě dotazů nebo nejasností týkající se nového zákona o spotřebitelském úvěru se na nás prosím obracejte prostřednictvím emailu na adrese spotrebitelskyuver@mfcr.cz.

Související informace

  • Informace o transpozici směrnice 2008/48/ES
  • Oblast působnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru
  • Informace podle subjektu (spotřebitel/věřitel)
 1. Seznam často kladených dotazů včetně odpovědí
  k problematice spotřebitelského úvěru 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY - ze dne 27. prosince 2010; o aplikačním přístupu k některým ustanovením zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Stanoviska MF - navrhovaná legislativa

 

Platná legislativa - EU - Spotřebitelský úvěr

 

 • Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů
  Evropská komise dne 8. května 2012 zveřejnila metodickou pomůcku k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů. Publikovaná metodická pomůcka je doporučujícím, avšak právně nezávazným, pracovním dokumentem Komise, který navíc nemusí vždy odrážet odborný názor zástupců členských států, jejichž připomínky nebyly Komisí při přípravě tohoto dokumentu ve všech případech zohledněny.
  • Zdroj: MF  - odbor 35 - Finanční trhy II - odd. 353 Retailové  finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu; Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge (Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů); publikováno 5.06.2012; ke stažení ve formátu PDF, anglická verze  

 

  • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
  • Oprava 1 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
  • Oprava 2 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
  • Oprava 3 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
  • Oprava 5 - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Doplňující informace

Přístup k právu Evropské unie  - odkaz na stránky EUR-Lex

Doporučované

Nejčtenější