Novinky

Spotřebitelský úvěr

Informace Ministerstva financí ke spotřebitelským úvěrům.

ilustrace

Základní informace

Informace o transpozici směrnice 2008/48/ES a metodická pomůcka k výkladu.

Věřitelé

Informace pro věřitele (poskytovatele).

Často kladené dotazy

Seznam často kladených dotazů včetně odpovědí k problematice spotřebitelského úvěru.

Právní rámce

Platná legislativa v ČR a EU - Spotřebitelský úvěr.