Novinky

Hypoteční úvěr

Informace Ministerstva financí k hypotéčním úvěrům.

ilustrace

Základní informace

Informace o transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.