Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2007

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 16. 8. 2007

V 1. pololetí roku 2007 bylo uzavřeno cca 261 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 68 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 251 tis. Kč. Ve srovnání s údaji ve stejném období loňského roku, kdy bylo uzavřeno cca 229 tis. nových smluv o stavebním spoření, došlo k mírnému nárůstu počtu nově uzavřených smluv. I přes tento mírný nárůst pokračuje trend poklesu celkového počtu uzavřených smluv  o stavebním spoření, který započal v roce 2004 v souvislosti s novelou zákona o stavebním spoření, kdy s účinností od  1.1.2004 se snížila výše státní podpory   ze 4 500 Kč na 3 000 Kč.

Celkový počet smluv ve fázi spoření k 30. 6. 2007 činil cca 5,2 mil., což je o cca 108 tis. smluv méně než na konci roku 2006. V převážné většině jsou ukončovány tzv. staré smlouvy se státní podporou ve výši 4 500 Kč a dochází tak k příznivému vývoji zvyšování podílu počtu nových smluv na celkovém počtu smluv. Oproti srovnatelnému období roku 2006, kdy tzv. nové smlouvy s maximální státní podporou ve výši 3 000 Kč představovaly 15 % z celkového počtu smluv o stavebním spoření, k 30. 6. 2007 se podíl těchto nový smluv na celkovém počtu uzavřených smluv zvýšil na 26 % a představuje meziroční nárůst o 11 procentních bodů.

Strukturální změna celkového počtu smluv o stavebním spoření se pozitivně promítne do výše vyplacené státní podpory. Za 1. pololetí roku 2007 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,2 mld. Kč a v současné době lze  s jistotou říci, že celková vyplacená státní podpora za rok 2007 dosáhne maximálně 15 mld. Kč. Oproti roku 2006, kdy byla vyplacena státní podpora ve výši cca 15,8 mld. Kč, poklesne vyplacená státní podpora o 0,8 mld. Kč. Ministerstvo financí očekává, že pokles vyplacené státní podpory v důsledku zvyšujícího se podílu nových smluv na celkovém počtu uzavřených smluv o stavebním spoření bude pokračovat i v příštích letech.
V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2006, jelikož výplata státní podpory za rok 2006 není dosud ukončena. Tento údaj bude znám ve 3.čtvrtletí roku 2007. Obdobně není tato hodnota uvedena u stavu k 30.6.2007, kdy výplata státní podpory nebyla ještě zahájena.

V úvěrové oblasti  v 1. pololetí 2007 pokračoval pozitivní růst celkového počtu úvěrů i jejich objemů. Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.6.2007 hodnoty cca 922 tis. při současném nárůstu jejich objemu oproti 1. čtvrtletí 2007 o cca 9,1 mld. Kč na celkový objem 150,9 mld. Kč. Tato skutečnost se příznivě promítla v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky (41,0 %). Poměr objemu úvěrů a naspořené částky se tak oproti 1. pololetí 2006, kdy dosáhl hodnoty 34,9 %, zvýšil o 6,1 procentního bodu. Dlouhodobým cílem stavebního spoření je dosáhnout co  nejvyšší hodnoty tohoto poměru, což by odráželo skutečnost, že základním cílem stavebního spoření je poskytovat zvýhodněné úvěry na řešení bytové potřeby.

Nejčtenější