Novinky

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Spotřebitelské úvěry
  • Finanční trh
  • Meziresortní připomínkové řízení
  • Připomínkové řízení
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Zákon o spotřebitelském úvěru

Ministerstvo financí dne 19. června zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 20. července 2015, a to na elektronickou adresu uver@mfcr.cz.

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových úvěrů. Legislativně-technicky dochází k vytvoření nového zákona, který přebírá úpravu ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů a doplňuje ji o produktovou regulaci hypotečního úvěru a jednotnou institucionální úpravu společnou pro celý úvěrový trh.

Dochází tak k implementaci Směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (MCD), která upravuje hypoteční úvěry, dosud z úpravy spotřebitelských úvěrů vyloučené. Termín pro transpozici této směrnice je 21. březen 2016.

Důležitým prvkem navrhované právní úpravy je institucionální regulace (tedy zejména požadavky na vstup do odvětví nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů pro spotřebitele, jejich odbornou způsobilost a důvěryhodnost a dohled nad nimi). Institucionální úprava vychází jednak z požadavků směrnice MCD, která obsahuje poměrně podrobné požadavky na podnikání zprostředkovatelů úvěrů na bydlení, kterým poskytuje jednotnou licenci, platnou po celé EU (tzv. evropský pas) a současně stanoví požadavek na adekvátní úpravu nebankovních poskytovatelů úvěrů na bydlení. Současně navržená úprava reaguje na usnesení č. 367/2014 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke sněmovnímu tisku č. 41 (původně projednáváno jako „protilichevní“ poslanecká iniciativa), které vyzývá vládu ke zvýšení nároků kladených na nebankovní poskytovatele a zprostředkovatele úvěrů a zavedení účinného dohledu nad jejich činností.

Cílem návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele je, kromě implementace směrnice MCD, posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější