Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2020 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Doplňkové penzijní spoření
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Soukromý sektor
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Penzijní systém

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2020
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-3q 2020
PP a DPS 1) Počet 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 455 638 4 423 170
Přírůstek (%)   0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1 -0,7
- z toho PP Počet 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 327 507 3 188 657
- z toho DPS Počet       76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 128 131 1 234 513
Nová PP a DPS 2) Počet 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 181 165
Přírůstek (%)   -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -1,7 -29,7
- z toho PP Počet 495 516 457 033 1 128 020                
- z toho DPS Počet       77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 257 666 181 165
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet       1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 29 142 25 353
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 545 805 1 577 156
Přírůstek (%)   -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 4,4 2,0
- z toho PP Počet 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 240 325 1 226 506
- z toho DPS Počet       13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 305 480 350 650
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 7,254 5,529
Přírůstek (%)   1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 1,1 1,9 3,1 -23,8
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 5,250 3,832
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)       0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 2,004 1,697
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 38,252 28,433
Přírůstek (%)   0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 4,3 -25,7
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 28,242 20,085
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)       0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 10,010 8,348
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 105 108 117 120 124 127 125 134 139 143
Přírůstek (%)   0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,1 4,0 3,0
- z toho na PP Objem (Kč) 105 105 108 117 119 122 124 120 128 133 136
- z toho na DPS Objem (Kč)       143 148 152 156 159 160 160 161
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 440 442 465 570 579 598 620 645 702 741 742
Přírůstek (%)   0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,8 5,5 0,1
- z toho na PP Objem (Kč) 440 442 465 568 574 589 606 624 680 722 723
- z toho na DPS Objem (Kč)       749 722 722 741 776 790 800 792

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2020

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2020 evidováno celkem 4,4 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2019 činí pokles o 32 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,7 %). Z toho u 1,6 mil. penzijních připojištění/doplňkových penzijních spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za první tři čtvrtletí roku 2020 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 5,5 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2019 o 4 Kč na hodnotu 143 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 136 Kč (nárůst o 3 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 161 Kč (nárůst o 1 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 28,4 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření stoupla proti konci roku 2019 o 1 Kč na hodnotu 742 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 1 Kč na hodnotu 723 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření klesla o 8 Kč na hodnotu 792 Kč.

Doporučované

Nejčtenější