Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 31.12.2014 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní fondy
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní připojištění

 

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Penzijní připojištění 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149
Přírůstek (%) 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -4,8 -6,2
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766
Přírůstek (%) 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 1,6 -1,9
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578
Přírůstek (%) 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 15,0 -3,3
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556
Přírůstek (%) 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 29,3 -4,3
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 119
Přírůstek (%) 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,2 2,1
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 568 574
Přírůstek (%) 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,2 1,0

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet penzijních připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech
  2013 2014
Doplňková penzijní spoření 1) Počet 76 669 217 985
Přírůstek (%)   184,3
Nová doplňková penzijní spoření Počet 77 771 145 841
Přírůstek (%)   87,5
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) Počet 1 284 14 221
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) Počet 13 461 40 719
Přírůstek (%)   202,5
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,062 0,270
Přírůstek (%)   333,6
Příspěvky účastníků4) Objem (mld.Kč) 0,342 1,341
Přírůstek (%)   291,8
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143 148
Přírůstek (%)   3,6
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 749 722
Přírůstek (%)   -3,5

1)Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2)Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
3)Stav ke konci období
4)Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2014

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.12.2014 evidováno celkem 4,585 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2013 snížil o 302 tis. připojištění (- 6,2 %). Objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění za rok 2014 činil 6,578 mld. Kč. Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění za toto období dosáhl hodnoty 31,556 mld. Kč, přičemž výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka vzrostla proti konci roku 2013 o 6 Kč na hodnotu 574 Kč (+ 1,0 %). V roce 2014 bylo evidováno 1,314 mil. neukončených penzijních připojištění, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 31.12.2014 bylo podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí evidováno 218 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření, což je o 141 tis. doplňkových penzijních spoření více (+ 184,3 %) než k 31.12.2013. Během roku 2014 bylo uzavřeno celkem 146 tis. nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 14 tis. spoření byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. Za období roku 2014 objem vyplacených státních příspěvků na doplňkové penzijní spoření činil 270 mil. Kč. Objem příspěvků účastníků doplňkového penzijního spoření za toto období dosáhl hodnoty 1,341 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka poklesla proti konci roku 2013 o 27 Kč (- 3,5 %) na hodnotu 722 Kč. Během roku 2014 byl evidován příspěvek zaměstnavatele u 41 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření.

Celkový objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za rok 2014 činil 6,848 mld. Kč. V porovnání s rokem 2013, kdy vyplacený státní příspěvek za tento rok dosáhl výše 6,861 mld. Kč, došlo k mírnému snížení o 14 mil. Kč. Počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl ke konci roku 2014 výše 4,803 mil., což je o 160 tis. méně než k 31.12.2013 (- 3,2 %).

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 16.02.2015

 

Nejčtenější