Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech v ČR k 30.9.2014 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní fondy
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní připojištění

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-3q 2014
Penzijní připojištění 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 665 498
Přírůstek (%) 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -4,8 -4,5
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 321 799
Přírůstek (%) 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 1,6 -1,3
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 4,963
Přírůstek (%) 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 15,0 -27,0
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 23,438
Přírůstek (%) 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 29,3 -28,9
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 119
Přírůstek (%) 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,2 1,9
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 568 564
Přírůstek (%) 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,2 -0,8

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet penzijních připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

 

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech
  2013 1-3q 2014
Doplňková penzijní spoření 1) Počet 76 669 178 402
Přírůstek (%)   132,7
Nová doplňková penzijní spoření Počet 77 771 104 613
Přírůstek (%)   34,5
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) Počet 1 284 7 281
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) Počet 13 461 32 694
Přírůstek (%)   142,9
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,062 0,178
Přírůstek (%)   186,3
Příspěvky účastníků 4) Objem (mld.Kč) 0,342 0,837
Přírůstek (%)   144,5
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143 148
Přírůstek (%)   3,4
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 749 692
Přírůstek (%)   -7,6
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2014

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2014 evidováno celkem 4,665 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2013 snížil o 221 tis. připojištění (- 5 %). Za první tři čtvrtletí roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění činí 4,963 mld. Kč. Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění v tomto období dosáhl hodnoty 23,438 mld. Kč, přičemž výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka nepatrně poklesla proti konci roku 2013 o 4 Kč na hodnotu 564 Kč (- 1 %). Ve sledovaném období roku 2014 bylo evidováno 1,322 mil. neukončených penzijních připojištění, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 30.09.2014 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí evidováno 178 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření, což je o 102 tis. doplňkových penzijních spoření více (+ 133 %) než k 31.12.2013. Během prvních tří čtvrtletí roku 2014 bylo uzavřeno celkem 105 tis. nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 7 281 spoření byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. Za uvedené období roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na doplňkové penzijní spoření činí 178 mil. Kč. Objem příspěvků účastníků doplňkového penzijního spoření za toto období dosáhl hodnoty 837 mil. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka poklesla proti konci roku 2013 o 57 Kč (- 8 %) na hodnotu 692 Kč. Během prvních tří čtvrtletí roku 2014 byl evidován příspěvek zaměstnavatele u 33 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření.

Celkový objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za první tři čtvrtletí roku 2014 činí 5,141 mld. Kč; počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl ke konci uvedeného období výše 4,844 mil.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 14.11.2014

Doporučované

Nejčtenější