Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 31.03.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 18. 5. 2011

Podle údajů poskytnutých penzijními fondy Ministerstvu financí si penzijní připojištění stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu se však oproti předchozím letům zpomaluje, počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za 1. čtvrtletí 2011 dosáhl počtu 120 tis., je o 2 tis. smluv nižší, než ve stejném období roku 2010.

K datu 31.03.2011 činil celkový počet neukončených penzijních připojištění 4,55 mil. Jejich počet se oproti konci roku 2010 zvýšil o 22 tis., což představuje nárůst o 0,5 %.

S rostoucím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Objem vyplacených státních příspěvků za 1. čtvrtletí roku 2011 činil 1,39 mld. Kč, což je o 30 mil. Kč více, než za 1. čtvrtletí předchozího roku.

Počet penzijních připojištění, na která aktuálně přispívá zaměstnavatel stoupá, zároveň se zvyšuje i počet penzijních připojištění, na která zaměstnavatel přispívat přestal. V 1. čtvrtletí roku 2010 bylo evidováno 1.290 tis. penzijních připojištění, na něž zaměstnavatel alespoň jednou přispěl, ale pouze 891 tis. penzijních připojištění, na která bylo ve sledovaném období zaměstnavatelem přispíváno. To znamená, že pouze na 69,0 % penzijních připojištění, na která někdy zaměstnavatel přispíval, přispíval i ve sledovaném období. Na konci roku 2009 byl tento podíl 71,9 %, na konci roku 2008 75,0 % a ke konci roku 2007 zaměstnavatelé poskytovali příspěvek na 76,4 % penzijních připojištění, na která byl někdy zaměstnavatelem poskytnut příspěvek.

Doporučované

Nejčtenější