Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění v České republice k 30.09.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Penzijní připojištění
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 18. 11. 2011

Ministerstvo financí eviduje k 30. 9. 2011 celkem 4,6 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2010 zvýšil o 26 tis., což představuje nárůst o 0,6%. Penzijní připojištění si stále udržuje růstový trend; tempo jeho růstu je však výrazně pomalejší než v předchozích letech, o čemž svědčí i počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění, který za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl počtu 339 tis., což je o 33 tis. smluv méně, než ve stejném období roku 2010.

Ve sledovaném období roku 2011 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl výše téměř 4,2 mld. Kč, což je o 77 mil. Kč více, než za první tři čtvrtletí minulého roku. Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl výše 17,2 mld. Kč, což představuje nárůst o 236 mil. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Mezi účastníky penzijního připojištění s neukončeným penzijním připojištěním jsou nejpočetněji zastoupeni účastníci ve věkové kategorii 55-59 let (cca 534 tis.), následuje věková kategorie 35-39 let (521 tis.) a 60-64 let (458 tis.). Nejméně účastníků je z kategorií 18-19 (15 tis.), 85+ (27 tis.) a 80-84 (61 tis.).

Pokud jde o účastníky s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, je nejvíce penzijních připojištění účastníků s bydlištěm v okolních státech: nejvíce je ze Slovenska (11 833), dále z Polska (930) a Německa (171). Naopak nejméně účastníků penzijního připojištění je z Dánska a Lotyšska (po 5). Není evidován žádný účastník s bydlištěm v Lucembursku, na Maltě a Kypru.

Nejčtenější