Novinky

Vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti a zákon o platebním styku

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Připomínkové řízení
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní návrhy
  • Finanční trh
  • Zákon o směnárenské činnosti
  • Zákon o platebním styku
  • Legislativní činnost MF
  • Platební styk

Zahájení vnějšího připomínkového řízení MF k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Ministerstvo financí dne 23. února 2018 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 23. března 2018, a to na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení je potřeba reagovat na nekalé praktiky některých směnáren při jednání se zahraničními turisty. Konkrétně se zavádí právo zákazníka odstoupit od smlouvy o provedení směnárenského obchodu do dvou hodin od provedení směny. U směnárenského automatu je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny. Aby nedocházelo ke zneužití tohoto nového institutu pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na 1 000 EUR. Zákon předepisuje přísnější pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů. Rovněž dochází ke zpřesnění evidenční povinnosti směnáren. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace.

Dále návrh zákona sjednocuje pojmy použité v zákoně o směnárenské činnosti s některými dalšími zákony (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Některé změny byly provedeny i v části týkající se přestupků.

Dochází k vymezení hranice mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Bude postaveno na jisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. V zákoně o platebním styku dochází v návaznosti na to k úpravě vymezení bezhotovostního obchodu s cizí měnou. Vzhledem k existenci finální podoby prováděcího předpisu Evropské komise ke směrnici o platebních službách je v zákoně o platebním styku provedena revize souvisejících ustanovení zákona.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější