Novinky

Výzva k zaslání komentářů a připomínek ohledně stávajícího znění zákona o platebním styku

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Komentář
  • Konzultace
  • Peněžnictví a platební služby
  • Platební styk
  • Směrnice EU
  • Soukromý sektor
  • Zákon o platebním styku

Ministerstvo financí v souvislosti s přípravou transpozice druhé směrnice o platebních službách (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2366/EU) vyzývá odbornou veřejnost k uplatnění komentářů a připomínek ke stávajícímu znění zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Vítány jsou jakékoli podněty týkající se samotné aplikace či znění stávajícího zákona o platebním styku (např. využití národních diskrecí, zpřesnění textu zákona). Komentáře budou využity při tvorbě nového zákona o platebním styku, kterým bude transponována druhá směrnice o platebních službách.

Ministerstvo financí předem děkuje za zaslané komentáře.

Komentáře je možné zaslat do konce ledna 2016 na adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější