Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice o základním platebním účtu (PAD)

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Konzultace
  • Vyhodnocení
  • Veřejné diskuse
  • Finanční trh
  • Platební styk
  • Peněžnictví a platební služby

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k transpozici směrnice do českého právního řádu, která by měla vést k posílení harmonizace současné právní úpravy v oblasti retailového bankovnictví. Vyhodnocení veřejné konzultace a konzultační materiál jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 22. ledna 2015 s termínem pro odpovědi do 28. února 2015. Informace o publikaci konzultačního materiálu byla odeslána zástupcům poskytovatelů platebních služeb, zároveň byly osloveny spotřebitelské asociace působící v oblasti finančního trhu a provozovatelé internetových stránek zabývající se tematikou platebních účtů.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 13 subjektů, z toho 3 banky, 2 profesní asociace, 2 spotřebitelské asociace, 2 provozovatelé internetových serverů srovnávajících finanční služby, 1 orgán dohledu, 1 poradenská společnost, 1 spořitelní družstvo a 1 zástupce akademické sféry.

Ministerstvo financí poskytnuté odpovědi vyhodnotí a následně bude pracovat na návrhu zákona, který transponuje uvedenou směrnici do právního řádu ČR. K návrhu zákona bude rovněž možné se vyjádřit.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější