Novinky

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise k revizi směrnici 2004/109/ES tzv. transparenční směrnice

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Ministerstvo financí
  • Konzultace
  • Soukromý sektor

Evropská komise na svých internetových stránkách publikovala vyjádření Ministerstva financí ke konzultačnímu materiálu Evropské komise k revizi směrnice 2004/109/ES, tzv. transparenční směrnice. Cílem předpokládané revize je modernizace evropské úpravy týkající se emitentů cenných papírů přijatých k obchodování na evropských regulovaných trzích: Consultation on Modernisation of the Directive 2004/109/EC (transparency requirements for listed companies) - anglická verze

Vyjádření je pouhou indikací přístupu, který lze zaujmout, a nepřestavuje oficiání stanovisko ministerstva k uvedené problematice.

Nejčtenější