Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení a směrnic upravujících přijímání cenných papírů k obchodování

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Kapitálový trh
 • Finanční trh
 • Evropská komise
 • Zahraničí EU
 • Nařízení EU
 • Směrnice EU
 • Cenné papíry

Dne 8. prosince Evropská Komise zveřejnila návrh Listing Act Package (2022/0406 (COD), 2022/0405 (COD) a 2022/0411 (COD)) - Capital markets union: clearing, insolvency and listing package (europa.eu) . Balíček je zaměřen na tři oblasti 

 1. návrh směrnice o přijímání k obchodování akcií s mnohonásobným hlasovacím právem na trhu pro růst malých a středních podniků („EU Growth market“), 
 2. návrh nařízení o zatraktivnění veřejných Unijních kapitálových trhů pro společnosti a usnadnění přístupu k finančním zdrojům pro malé a střední podniky měnící nařízení o prospektu (Prospectus Regulation), nařízení o zneužívání trhu (MAR) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR)  a 
 3. návrh směrnice o zatraktivnění veřejných Unijních kapitálových trhů pro společnosti a usnadnění přístupu k finančním zdrojům pro malé a střední podniky  měnící směrnici o trzích finančních nístrojů (MiFID) a rušící směrnici o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Listing Directive).

Cílem Listing Act Package je zatraktivnit a usnadnit přístup malým a středním podnikům na kapitálové trhy a zjednodušit tak jejich přístup k finančním zdrojům. K tomuto cíli má přispět snížení regulatorní zátěže a zvýšení flexibility dle práva obchodních korporací pro zakladatele rozhodnout se, jakým způsobem mají být distribuována hlasovací práva spojená s akciemi kotovanými na regulovaných trzích. Zároveň by mělo dojít k zjednodušení vstupu malých a středních podniků na kapitálové trhy, a to například díky zjednodušení pravidel o prospektu či snížení minimální hranice veřejně obchodovatelných akcií emitenta.

Připomínky můžete posílat na adresu kapitalovy.trh@mfcr.cz do 15. ledna 2023, zároveň nabízíme možnost diskuze návrhu formou videokonference na základě Vašich zaslaných postřehů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější