Novinky

Ministerstvo informuje o postupu slovenského regulátora

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce
  • Regulace
  • Zákon o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73, bylo kontaktováno slovenským regulátorem pro oblast hazardních her (Úrad pre reguláciu hazardných hier) s žádostí o předání informace provozovatelům disponujícím povolením k provozování internetové hazardní hry vydaným Ministerstvem financí.

Slovenský zákon 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov mimo jiné stanoví, že hazardní hry mohou být na území Slovenské republiky dostupné pouze za předpokladu, že je jejich provozování v souladu s právní úpravou obsaženou ve výše uvedeném zákoně. Navzdory této skutečnosti slovenský regulátor zaznamenal případy, kdy byla hazardní hra ze strany některých provozovatelů disponujících základním povolením vydaným Ministerstvem financí na území Slovenské republiky dostupná, přičemž provozovatel nedisponoval povolením od slovenského regulátora.

V této souvislosti slovenský regulátor provozovatelům hazardních her doporučuje, aby přijali taková opatření, která zajistí, že jimi nabízená hazardní hra nebude z území Slovenské republiky dostupná. V opačném případě se vystavují riziku postihu ze strany příslušných dozorových orgánů.

Nejčtenější