Novinky

Stanovisko k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb.

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Hazard - Žadatelé a provozovatelé
  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Stanovisko

Ministerstvo financí při své činnosti zjistilo nesoulad informací uvedených ve stanovisku Ministerstva financí týkajícím se vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru a v Metodickém doporučení Ministerstva vnitra k činnosti územně samosprávných celků č. 5 – práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních. Konkrétně se jedná o informace vztahující se k okamžiku nabytí právní moci či účinnosti rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí či příslušným obecním úřadem na základě zákona o hazardních hrách. S ohledem na vše uvedené přistoupilo Ministerstvo financí k vydání tohoto sjednocujícího stanoviska.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější