Novinky

Úvodní informace

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Hazardní hry
 • Zákon o hazardních hrách
 • Legislativa

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, připravuje pro provozovatele hazardních her v souvislosti s vyhláškou č. 10/2019 Sb. zveřejnění níže uvedených informací a nástrojů, které mají za cíl ulehčit provozovatelům hazardních her implementaci této vyhlášky.

Veřejné testovací prostředí pro provozovatele (Playground)

 • implementuje formulář pro registraci komunikačních parametrů provozovatele, který zároveň umožňuje určit a měnit seznam druhů her (a v případě denního herního výkaznictví a denního herního zápisu i kasin) pro testování
 • implementuje stahování automatizovaného výstupu z web serveru provozovatele, kontrolu formální správnosti, odeslání a vystavování potvrzovacích balíčků
 • implementuje cyklus stahování automatizovaného výstupu a oprav formálních chyb podle vyhlášky č. 10/2019 Sb.
 • plánované spuštění - březen 2019

Referenční klient

 • představuje sadu volně použitelných nástrojů a návodů pro prostředí Linux a Windows, včetně zdrojového kódu a technické dokumentace
 • implementuje kontrolu kompletnosti a syntaktické správnosti automatizovaného výstupu (sady CSV souborů)
 • implementuje sestavení automatizovaného výstupu ze sady CSV souborů - komprimace, šifrování, elektronická pečeť
 • implementuje rozbalení potvrzovacího balíčku přijatého od orgánu vykonávajícího dozor - ověření elektronické pečeti, dešifrování
 • obsahuje vzorovou konfiguraci web serveru provozovatele pro autentizaci a šifrování síťových spojení
 • plánované zveřejnění – březen 2019

Helpdesk

 • poskytnutí jednotného komunikačního kanálu pro řešení technických i metodických problémů a dotazů provozovatelů jak v rámci playground, tak ostrého provozu - dostupný prostřednictvím webových stránek Celní správy ČR
 • plánované spuštění – březen 2019

Doporučované

Nejčtenější