Novinky

Ministerstvo připravuje spuštění Rejstříku vyloučených osob

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Hazardní hry
  • Rejstřík vyloučených osob
  • Soukromý sektor
  • Zákon o hazardních hrách
  • Informační systém provozování hazardních her (AISG)

Ministerstvo financí intenzivně pracuje na přípravě spuštění Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, které je plánováno přibližně v polovině tohoto roku.

Rejstřík vyloučených osob je základním nástrojem ochrany zvláště ohrožených skupin osob před negativními dopady spojenými s účastí na hazardních hrách. Je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám a jehož správcem je Ministerstvo financí.

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, předvídá možnost zápisu fyzické osoby do rejstříku vyloučených osob z moci úřední nebo na základě žádosti fyzické osoby. Zápis na žádost do rejstříku vyloučených osob bude Ministerstvo financí provádět po jeho spuštění (cca polovina 2020) na základě žádosti o zápis do rejstříku vyloučených osob zaslané Ministerstvu financí. Informace o spuštění rejstříku vyloučených osob bude dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí společně se vzory formulářů Žádosti o zápis do Rejstříku vyloučených osob, Žádosti o výmaz z Rejstříku vyloučených osob a dalšími potřebnými informacemi.

Vedle osob, které o zápis požádají, budou některé osoby zapisovány do rejstříku vyloučených osob automaticky. Bude se to týkat fyzických osob

  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovatel hazardní hry je povinen zamezit osobě zapsané v rejstříku vyloučených osob ve vstupu do herny nebo kasina, neumožnit jí zřídit nebo používat uživatelské konto nejpozději od 20. prosince 2020. Nejpozději k tomuto datu se tedy nebudou moci osoby zapsané v rejstříku vyloučených osob účastnit hazardních her, a to i v případě, že o zápis do rejstříku požádali dříve.

Doporučované

Nejčtenější