Novinky

Kompletní technická specifikace – RVO

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Hazardní hry
  • Zákon o hazardních hrách
  • Informační systém provozování hazardních her (AISG)
Aktualizováno 20. 12. 2019 11:50

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle ustanovení § 16 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) a ověření totožnosti a věku osoby podle § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6 zákona o hazardních hrách, a to v souladu s přechodným ustanovením § 137 zákona o hazardních hrách.

Provozovatelé jsou povinni plnit povinnosti stanovené ustanoveními zákona o hazardních hrách, jež jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 137 odst. 1 zákona o hazardních hrách, a to po uplynutí 1 roku ode dne vyhlášení této technické specifikace. Za den vyhlášení této technické specifikace se považuje den zveřejnění technické specifikace na úřední desce ministerstva a na internetových stránkách ministerstva.

Tato technická specifikace popisuje datové rozhraní AISG pro výměnu informací a dat s informačními systémy provozovatelů hazardních her zajišťující zejména dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osob žádajících o registraci a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „RVO“) (celé dále jen jako „datové rozhraní“).

Datovým rozhraním ministerstvo zajišťuje provozovatelům nepřetržitým dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osob a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v RVO, a to při registraci osoby, vstupu osoby do herních prostorů a přihlašování osoby k uživatelskému kontu. Datové rozhraní rovněž za účelem zabezpečení řádného fungování RVO zajišťuje ověření osob, které byly u provozovatele již registrovány před spuštěním RVO, jelikož je nezbytně nutné každému účastníku hazardní hry přidělit herní identifikátor osoby (HID). Tento postup také umožní provozovateli se s dostatečným předstihem řádně připravit na plnění povinností, jejichž účinnost byla podle § 137 zákona o hazardních hrách odložena.

Soubory obsahující technický popis rozhraní - webové služby (WSDL) a popis produkčního a neprodukčního prostředí jsou přílohou této technické specifikace a jsou její nedílnou součástí.

Dokumenty ke stažení

Poznámka: 20.12.2019 došlo k drobné technické opravě logické nesprávnosti v dokumentu „aisgTypes.xsd“ , který je součástí „Přílohy č. 1 - Technická specifikace datového rozhraní - verze 1.0“ spočívající v úpravě těchto řádků:
Řádek 208 - úprava rozsahu hodnot pro validaci kódů chybových hlášek, maximální hodnota včetně kódu 9999 (Typ: ErrorMessageType)
Řádek 277 – doplněn zákaz možnosti vložit prázdný element MistoNarozeni (Typ: MistoNarozeniType).

Tato úprava nemá vliv na definici služeb datového rozhraní.

Doporučované

Nejčtenější