Novinky

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za rok 2007

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Tabulka

Tabulky


(v mil.Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky
a státní dozor
VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2007
Loterie 2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
2005 6 921,7 3 360,9 3 560,7 56,1 1 290,9
2006 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
2007 7 256,9 3 579,4 3 677,5 70,1 718,6
Kursové sázky 2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
2005 11 375,6 10 031,9 1 343,7 58,7 154,5
2006 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 72,7 245,8
Bingo 2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
2005 198,7 139,1 59,6 6,0 3,9
2006 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
2007 150,7 105,5 45,2 4,5 3,2
Kasina 2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
2005 10 074,1 8 104,3 1 967,1 216,4 161,1
2006 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
2007 9 625,6 7 714,9 1 910,7 210,0 158,8
VHP 2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
2005 50 098,0 37 574,0 12 524,0 1 709,0 550,0
2006 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 780,0
2007 57 165,0 44 630,0 12 534,0 1 998,0 840,6
Technické hry 2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
2005 11 989,9 9 837,6 2 152,4 237,4 181,8
2006 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 384,5 429,4
CELKEM 2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
2005 90 658,1 69 047,8 21 607,5 2 283,6 2 342,2
2006 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,0 2 419,9
2007 108 330,8 83 972,7 24 357,1 2 739,8 2 396,4
* Výherní hrací přístroje (VHP) jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které v roce 2007 činily 1 118 mil. Kč.


(v mil. Kč)
Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní poplatky a státní dozor VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 a 2006
Loterie 2006 7 564,4 3 634,2 3 930,5 72,5 1 054,7
2007 7 256,9 3 579,4 3 677,5 70,1 718,6
rozdíl 2007-2006 -307,5 -54,8 -253,0 -2,4 -336,1
Index 2007/2006 v % 95,9 98,5 93,6 96,8 68,1
Kurzové sázky 2006 12 292,5 10 812,0 1 480,5 65,8 167,7
2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 72,7 245,8
rozdíl 2007-2006 -320,1 -711,2 391,1 6,9 78,1
Index 2007/2006 v % 97,4 93,4 126,4 110,5 146,6
Bingo 2006 152,4 106,7 45,7 4,6 3,2
2007 150,7 105,5 45,2 4,5 3,2
rozdíl 2007-2006 -1,7 -1,2 -0,5 -0,1 0,0
Index 2007/2006 v % 98,9 98,9 98,8 98,4 100,8
Kasina 2006 10 472,0 8 535,2 1 934,5 213,0 158,8
2007 9 625,6 7 714,9 1 910,7 210,0 158,8
rozdíl 2007-2006 -846,4 -820,3 -23,8 -3,0 0,0
Index 2007/2006 v % 91,9 90,4 98,8 98,6 100,0
Technické hry 2006 14 847,0 11 963,1 2 883,9 297,9 255,5
2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 384,5 429,4
rozdíl 2007-2006 7 313,2 5 879,0 1 434,2 86,6 173,9
Index 2007/2006 v % 149,3 149,1 149,7 129,1 168,0
VHP 2006 52 760,0 41 153,0 11 607,0 1 854,0 780,0
2007 57 165,0 44 630,0 12 534,0 1 998,0 840,6
rozdíl 2007-2006 4 405,0 3 477,0 927,0 144,0 60,6
Index 2007/2006 v % 108,3 108,4 108,0 107,8 107,8
CELKEM 2006 98 088,4 76 204,2 21 882,2 2 507,0 2 419,9
2007 108 330,8 83 972,7 24 357,1 2 739,8 2 396,4
rozdíl 2007-2006 10 242,4 7 768,5 2 474,9 232,8 -23,5
Index 2007/2006 v % 110,4 110,2 111,3 109,3 99,0


(v mil.Kč)
Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správní a místní poplatky a státní dozor VPÚ
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2007
Loterie 7 256,9 3 579,4 3 677,5 70,1 718,6
Kurzové sázky 11 972,4 10 100,8 1 871,6 72,7 245,8
Bingo 150,7 105,5 45,2 4,5 3,2
Kasina 9 625,6 7 714,9 1 910,7 210,0 158,8
VHP 57 165,0 44 630,0 12 534,0 1 998,0 840,6
Audiotex a tech. zařízení 22 160,2 17 842,1 4 318,1 384,5 429,4
CELKEM 108 330,8 83 972,7 24 357,1 2 739,8 2 396,4
VPÚ - veřejně prospěšné účely VHP - výherní hrací přístroje

(v mil. Kč)
Přehled vsazených částek sázejícími - loterie a jiné podobné hry za rok 2007
Rok 2007 Loterie Kurzové sázky Bingo Kasina VHP Technické hry
7 256,9 11 972,4 150,7 9 625,6 57 165,0 22 160,2

Grafy

Přehled výsledků za roky 2002 - 2007

Graf č. 1 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem - v mil Kč


Graf č. 2 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" - v mil Kč


Graf č. 3 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" - v mil Kč


Graf č. 4 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" - v mil Kč


Graf č. 5 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" - v mil Kč


Graf č. 6 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "VHP" - v mil Kč


Graf č. 7 - Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" - v mil Kč

Graf č. 8 - Odvod správních poplatků, státního dozoru a VPÚ - v mil Kč


Graf č. 9 - Tržní podíl jednotlivých druhů her podle vsazených částek za rok 2007

 

Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2007

Nastoupený trend v oblasti loterií a jiných podobných her v roce 2006 pokračoval i v roce 2007. Jedná se zejména o nárůst technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícími jako jsou sázkové hry provozované na elektromechanických ruletách a centrálních loterních systémech a další o nárůst objemu vsazených finančních prostředků.

V České republice bylo v minulém roce vsazeno celkem 108 330,8 mil. Kč, meziroční nárůst vsazených částek činil 10,4 %.

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 2 739,8 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2006 tato částka činila 2 507 mil. Kč, meziroční nárůst činil 232,8 mil Kč, tj. 9,3%. Ve prospěch obecních rozpočtů byly dále vybrány místní poplatky za provozování VHP, a to ve výši 1 118 mil. Kč.

Vykázaný odvod části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely za rok 2007 činil 2 396,4 mil. Kč. Mírný pokles oproti předchozímu roku je způsoben skutečností, že ve společnosti Sazka a. s. nebylo dosud rozhodnuto o eventuálním navýšení výše odvodu nad rámec loterního zákona, jak tato společnost činila v minulých letech.

Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. V roce 2007 dosáhl objem sázek 57 165 mil. Kč, což je o 8,3 % více než v roce předcházejícím. Navýšení sázek je ovlivněno nárůstem celkového počtu provozovaných VHP a vzrůstem počtu VHP provozovaných v kasinech s možností vyšších vsazených částek. Celkem bylo v roce 2007 provozováno 60 841 ks VHP, z toho v kasinech 3 511 přístrojů.

Z přiloženého přehledu výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2002 - 2007 je patrné, že nejvyšší nárůst zájmu hráčů byl zaznamenán u technických her elektromechanické rulety a centrální loterní systémy), u kterých nárůst vsazených částek v roce 2007 činil 49,3 % oproti předchozímu roku, a výše vsazených částek dosáhla hodnoty 22 160,2 mil. Kč. Technické hry jsou z hlediska tržního podílu druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her.

Konstantní úroveň oblíbenosti u sázejících si dlouhodobě udržují kursové sázky a loterie. V roce 2007 došlo k mírnému poklesu vsazených částek u kursových sázek (o 2,6 % oproti roku 2006), i u loterií (pokles o 4,1 % oproti roku 2006), přičemž objem vsazených částek u kursových sázek činil 11 972,4 mil. Kč a objem vsazených částek u loterií dosáhl výše 7 256,9 mil. Kč.

Pokles vsazených částek byl zaznamenán i u kasin provozujících tzv. „živou hru“ (o 846,6 mil. Kč, tj. o 8,1 %), přičemž objem vsazených částek v kasinech se dlouhodobě pohybuje v úrovni 10 miliard Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější