Novinky

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2018

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Spotřebitelské ceny
Aktualizováno 10. 1. 2019 14:30
  • Doplněn přehled cen vodného a stočného
  • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za prosinec 2018

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2018

Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen a níže uvedené indexy v některých případech zahrnují i neregulované položky.

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)

REGULOVANÁ KOMODITA LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
Rok 2018
Léčiva 104,2 103,8 103,4 103,5 103,1 102,9 103,7 103,8 103,3 103,8 103,8 104,0
Ambulantní lékařská péče 100,7 100,6 100,7 99,7 99,7 100,6 99,9 99,9 96,4 96,4 96,4 95,9
Ambulantní stomatologická péče 106,9 105,9 106,0 106,2 106,1 105,8 106,5 106,5 106,5 106,4 106,8 106,8
Autobusová osobní doprava 100,0 100,1 99,9 99,7 99,9 100,6 100,2 100,6 90,1 90,1 90,1 90,2
Železniční osobní doprava 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 89,2 89,2 89,2 89,5
Elektrická energie 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8 105,1 105,1 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6
Tepelná energie 98,6 99,7 99,7 99,6 99,9 99,8 99,8 100,1 100,1 100,1 101,0 101,0
Plyn 98,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,5 99,8
Pitná voda (vodné) 101,9 101,9 101,9 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8
Odpadní odvedená voda (stočné) 101,2 101,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
Poštovní služby 100,0 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 109,4
Telefonní služby pevného připojení 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mobilní telefonní služby 98,2 98,2 98,2 98,4 98,7 99,3 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Služby krematorií 105,0 105,5 106,1 106,1 106,0 106,2 105,9 105,9 105,2 105,4 105,6 105,6

Přehled cen vodného a stočného v městech nad 10 000 obyvatel v letech 2015 – 2018

 

Doporučované

Nejčtenější