Novinky

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2017

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Regulace
 • Veřejný sektor
 • Spotřebitelské ceny
Aktualizováno 7. 3. 2018 10:00
 • Doplněn přehled cen vodného a stočného
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za červen 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za červenec 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za srpen 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za září 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za říjen 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za listopad 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněny údaje za prosinec 2017
 • Aktualizace tabulky - doplněn sloupec Průměr, aktualizace úvodního textu

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2017

Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů prováděného Českým statistickým úřadem a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen a níže uvedené indexy v některých případech zahrnují i neregulované položky.

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)

REGULOVANÁ KOMODITA LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PRŮMĚR
Rok 2017
Mléčné výrobky pro žáky*) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Léčiva 102,7 103,4 103,2 103,1 103,4 103,8 103,9 104,3 104,5 104,1 104,8 104,4 103,8
z toho: léky na předpis 103,5 103,4 104,5 104,2 104,7 104,9 105,1 106,0 105,8 105,2 105,3 104,9 104,8
léky bez předpisu 101,9 103,4 102,1 102,1 102,3 102,8 102,9 102,8 103,5 103,3 104,3 103,9 102,9
Ambulantní lékařská péče 106,6 106,6 104,4 104,4 103,9 103,8 103,8 103,8 103,6 104,1 105,9 105,2 104,7
Ambulantní stomatologická péče 103,6 105,3 105,8 106,0 106,2 106,2 106,0 106,0 105,8 105,9 105,9 105,6 105,7
Doprava osobní vnitrostátní silniční linková autobusová 100,3 100,4 100,4 100,5 100,5 100,0 100,7 100,1 99,6 99,3 99,3 99,3 100,0
Osobní doprava vnitrostátní železniční 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,8 101,6
Elektrická energie 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
Tepelná energie 100,8 99,5 99,3 98,5 97,7 97,8 97,7 97,7 97,7 97,7 97,8 97,8 98,3
Plyn 94,9 92,9 92,9 92,9 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 97,3
Pitná voda (vodné) 102,2 102,2 102,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,5
Odpadní odvedená voda (stočné) 102,4 102,4 102,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,9
Pošty 118,0 118,0 118,0 118,0 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 107,7
Telefonní služby 99,1 100,4 100,4 100,3 100,1 99,7 99,2 99,0 98,6 98,2 99,4 99,2 99,5
Služby krematorií 102,0 101,5 100,8 101,0 101,1 101,2 101,5 101,5 102,4 102,6 102,6 102,6 101,7

Vysvětlivky:
*) Index ceny u položky „Mléčné výrobky pro žáky“ vychází z údajů uveřejněných v cenových věstnících MF, nikoli z šetření ČSÚ.

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější