Novinky

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2016

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Spotřebitelské ceny

Vývoj spotřebitelských cen v jednotlivých regulovaných odvětvích vyjádřený jako průměrný vývoj cen za celý rok 2016. Uvedené hodnoty jsou počítány z výběrového šetření ČSÚ s limitovaným počtem respondentů a mají pouze orientační vypovídající schopnost, neboť primárně slouží jako podklad pro zjišťování vývoje celkového indexu spotřebitelských cen.

REGULOVANÁ KOMODITA ZMĚNA CENY1)
Rok 2016
Mléčné výrobky pro žáky2)   0,00%
Léčiva 2,00%
z toho: Léky bez předpisu 1,30%
Léky na předpis 3,10%
Ambulantní lékařská péče 1,90%
Ambulantní stomatologická péče 3,30%
Doprava osobní vnitrostátní silniční linková autobusová 0,70%
Osobní doprava vnitrostátní železniční 0,20%
Elektrická energie 1,20%
Tepelná energie 1,00%
Plyn 4,70%
Pitná voda (vodné) 1,30%
Odpadní odvedená voda (stočné) 4,80%
Komunální odpad 1,10%
Poštovní služby 10,40%
Telefonní služby 0,30%
Služby krematorií 1,70%

Vysvětlivky k tabulce:
1) Průměrná meziroční změna v roce 2016 oproti roku 2015.
2) Index ceny u položky „Mléčné výrobky pro žáky“ vychází z údajů uveřejněných v cenových věstnících MF; vývoj u ostatních položek v jednotlivých regulovaných odvětvích jsou počítány na základě údajů Českého statistického úřadu – údaje v jednotlivých měsících jsou počítány z výběrového šetření limitovaného počtu respondentů a mají pouze orientační vypovídající schopnost.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější