Novinky

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2020

oddělení 1602 - Cenová kontrola
oddělení 1602 - Cenová kontrola

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenové kontrolní orgány
  • Kraj
  • Kraje a obce
  • Obce
  • Soukromý sektor
  • Výsledek činnosti

Žádost o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2020.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2020.

Zpracovaný přehled zašlete do datové schránky Ministerstva financí ID: xzeaauv, nejpozději v termínu do 15. ledna 2021.

Příloha - tabulka k vyplnění

Doporučované

Nejčtenější