Novinky

Informace pro krajské a obecní úřady ke zprávě o cenové kontrole za rok 2018

oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení
oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenové kontrolní orgány
  • Kraj
  • Kraje a obce
  • Obce
  • Soukromý sektor
  • Výsledek činnosti

Žádost o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2018.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2018.

Zpracovaný přehled zašlete do datové schránky Ministerstva financí ID: xzeaauv, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nejpozději v termínu do 8. února 2019 pro krajské úřady, respektive v termínu do 15. února 2019 pro obecní úřady.

Příloha - tabulka k vyplnění

Doporučované

Nejčtenější