Novinky

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2017

oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení
oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Cenové kontrolní orgány
  • Výsledek činnosti
  • Kraj
  • Kraje a obce
  • Obce
  • Soukromý sektor
Aktualizováno 16. 1. 2018 11:15

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2017, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2017.

Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nejpozději v termínu do 16. února 2018 pro krajské úřady, respektive v termínu do 23. února 2018 pro ostatní.

Příloha- tabulka k vyplnění

Doporučované

Nejčtenější