Novinky

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014

oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení
oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Kraj
  • Výsledek činnosti
  • Obce
  • Soukromý sektor
  • Cenové kontrolní orgány
  • Kraje a obce

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2014 v termínu do 13. února 2015, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně.

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2014.

Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nejpozději v termínu do 13. února 2015.

Příloha - tabulka k vyplnění

Doporučované

Nejčtenější