Novinky

2016

Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2016.

ilustrace

Vydáno

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016

  • Zdroj MF - odbor 16 Cenová politika; odd. 1604 – Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací, Informace o výsledcích kontrolní činnosti odd. 1604 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2016; ke stažení ve formátu PDF.

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2016 v termínu do 24. února 2017, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2016.