Novinky

2014

Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2014

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2014 v termínu do 13. února 2015, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2014.