Novinky

2012

Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2012

Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze dopisu (č.j.: MF-26313/2013/16-163  ), který byl zaslán cenovým kontrolním orgánům (územní finanční orgány, celní orgány, kraje, obce a další) a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2012. Zpracovaný přehled zašlete na elektronickou adresu: cenova.kontrola@mfcr.cz, popř. v listinné podobě na adresu Ministerstvo financí, odbor 16, Letenská 15, 118 10 Praha 1