Novinky

Stanoviska k cenovým předpisům

Výkladová stanoviska MF - odboru 16 - Cenová politika k cenovým předpisům.

ilustrace

Vydáno

Jízdenky s nulovou hodnotou

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice jízdenek s nulovou hodnotou např. pro děti do 6 let.