Novinky

2011

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2011.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) nárůst čistého nájemného o 4,6 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 11,8 % a tržní o 1,5 %. Růst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval různě podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí. U I. kategorie od 8,7 % do 19,6 %, u II. kategorie od 11,3 % do 22,6 %, u III. kategorie od 12,7 % do 24,1 % a u IV. kategorie od 15,9 % do 27,5 %.

Vydáno

Zdravotnictví

V roce 2011 vykázal ČSÚ nárůst cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 %, ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.