Novinky

2008

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2008.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 15. červnu 2008 provedly České dráhy změny některých obchodních nabídek, byla např. upravena cena Kilometrické banky z 1 600 Kč na 1 800 Kč, zvýšily se ceny denních síťových jízdenek, byly zrušeny některé výhodné tarify (např. byla zrušena jízdenka SC Net na vlaky Pendolino).
  
K 14. prosinci 2008 provedly České dráhy další úpravy jízdného. Ceny obyčejného jízdného každého tarifního kilometru byly zvýšeny o 2 Kč, spolu s tímto zvýšením se zvýšilo také zákaznické jízdné, které je odvozováno z cen obyčejného jízdného, cena Kilometrické banky se zvýšila o 200 Kč, zvýšila se také cena zákaznické karty vydávané na 3 roky z 600 Kč na 990 Kč.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

K 1.1. bylo do cen mléčných výrobků, platných pro školní rok 2007/2008, nutné promítnout zvýšenou DPH, částečně byl též zohledněn i nárůst ceny mléka na trhu. Od 1.2. došlo k další úpravě maximálních cen na základě změn sazeb podpor ES ze samého konce ruku 2007; při té příležitosti bylo přihlédnuto i k aktuálnímu vývoji cen mléka a dobilancován vliv DPH.
  
8. září vstoupily v platnost maximální ceny pro nový školní rok 2008/2009, respektující nové předpisy ES a nařízení vlády č. 319/2008 Sb. ze dne 20. srpna 2008, kterým došlo s účinností od 31. srpna 2008 k ukončení poskytování národních podpor. Zrušení národních podpor vedlo ke zvýšení cen u systému běžné distribuce od 1,80 Kč až 3,50 za kus, u automatů pak od 2,50 Kč až 3,70 Kč za kus. Také se i značně zúžil sortiment podporovaných mléčných výrobků, neboť valná část výrobků, dodávaných do škol, kvalitativní požadavky ES pro přiznání podpory pro nadlimitní obsah cukru nesplňovala.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2008 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,10 v roce 2007 na 1,083 v roce 2008 a byla zvýšena cena autobusu z 3,5 na 4,0 mil. Kč. V souladu se změnou výše daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 % byly s účinností od 1. ledna 2008 upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrněného jízdného.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 7,8 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 9,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 10 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2008 nárůst cen tepelné energie o 14,4 %.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2008 za dodávku elektřiny činilo u domácností 9,1 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 1,8 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 17 %.