Novinky

2006

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2006.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

S účinností od 31. března byl schválen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Podle schváleného zákona se má nájemné zvyšovat od 1.ledna 2007 po čtyři roky v průměru o 14 % ročně, ale velmi diferencovaně podle velikosti a atraktivnosti obce. Základní ceny, cílové hodnoty, maximální přírůstky, územní rozčlenění obcí a roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel a postup při vyhledávání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt obsahuje sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb., které bylo vydáno na základě zmocnění ve výše citovaném zákoně.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny pitné vody a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšily v souhrnu o 4 %. Vývoj cen byl v jednotlivých oblastech velice diferencovaný.