Novinky

2005

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2005.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

1.9. - upraveny určené podmínky pro žákovské jízdné a nárok rozšířen i pro žáky a studenty denního studia navštěvující školu v zahraničí, tj. těmto žákům a studentům je přiznávána sleva z místa trvalého bydliště do státní hranice.
  
11.12. - České dráhy provedly úpravy některých komerčních nabídek. Cena Kilometrové banky se zvýšila o 100 Kč a stojí nyní 1 400 Kč, cena jízdenky SONE+ se zvýšila o 30 Kč a stojí 160 Kč. Byla ukončena platnost relační slevy ČD mezi Prahou a Brnem. Na trase Praha – Ostrava začaly České dráhy používat vlaky SuperCity Pendolino, ve kterých cestující zaplatí obyčejné a zvláštní jízdné SuperCity 1. a 2. vozové třídy v závislosti na tarifní vzdálenosti.

Vydáno

Zdravotnictví

K 1.1. na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví zrušena regulace formou stanovení maximálních cen výkonů za umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou. V případě, že je výkon prováděn účastníku veřejného zdravotního pojištění, podléhají ceny za tento výkon věcnému usměrňování cen.
  
K 1. 7. vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh došlo ke snížení cenové hladiny indexem 0,9744. Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti předchozímu období činilo -1,472 mld Kč, z toho u léčivých přípravků –1,364 mld Kč. Oproti požadavkům předkladatelů činilo snížení u léčivých přípravků –2,078 mld Kč.

Vydáno

Elektrická energie

K 1. lednu 2005 došlo ke zvýšení průměrné ceny dodávek elektřiny maloodběru pro domácnosti o 4,3 % podle sdělení ERÚ (ČSÚ vykázal nárůst 4,9 %). Nejvyšší nárůst byl na jižní Moravě o 7,6%, na severní Moravě a ve východních Čechách o 5%, ve středních a severních Čechách o 4,9 %. Naopak elektřina zlevnila v jižních Čechách o 5,8 %.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Od 20.9. nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2005/2006 na základě nařízení vlády č. 371/2005 Sb, kterým byly schváleny sazby národních podpor pro nový školní rok.

Vydáno

Tepelná energie

Od 1.ledna 2005 došlo v jednotlivých lokalitách k odlišné změně cen tepelné energie, především ve vazbě na změnu cen paliv použitých k výrobě tepla, a to v průměru do 3 % u cen tepelné energie vyrobené z uhlí, v průměru do 7 % u cen tepelné energie vyrobené z ostatního paliva, zejména z důvodu nárůstu ceny zemního plynu. ČSÚ vykázal za celý rok 2005 nárůst věcně usměrňovaných cen tepelné energie o 6,5 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Věcně usměrňované ceny pitné vody a ceny odvedené vody se v průměru zvýšily v souhrnu o 4,8 %. V jednotlivých oblastech byl vývoj cen diferencovaný. Rozšiřuje se uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

V prosinci 2005 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pořadí již třetí znění návrhu zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. V únoru 2006 projednal návrh zákona Senát a navrhl určité změny a následně tyto změny odsouhlasila Poslanecká sněmopvna 14. března 2006. zákon má nabýt účinnosti od 31.3. 2006.