Novinky

2001

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 2001.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

K 1. 1. byla sjednocena pravidla věcného usměrňování cen vody dodávané domácnostem s pravidly platnými pro ceny dodávek ostatním odběratelům a zrušena tak možnost uplatňování nižších cen pro domácnosti a vyšších pro ostatní odběratele.
Ve srovnání s rokem 2000 vzrostly ceny vodného o 9,9 % a stočného o 11,9 %.

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. se zvýšily ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 14 %, a to v dosavadní tarifní struktuře. Zavedení nové tarifní soustavy, včetně pravidel pro přechod ze stávajících tarifů na nové, vyhlásil následně ERÚ.
  
Ceny pro ostatní odběratele se zvýšily při odběru ze sítí velmi vysokého napětí o 4,4 % a u maloodběru podnikatelů o 1,8 %. Naopak poklesly ceny odběru ze sítí vysokého napětí o 3,8 %.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. se ceny telekomunikačních výkonů zvýšily v průměru o 6,4 %. Úpravy prováděl již nezávislý regulátor – Český telekomunikační úřad.

Vydáno

Tepelná energie

1. 1. byla v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu (zastupujícího budoucí ERÚ) vyhlášena přísnější pravidla pro dodávky tepla domácnostem s regulačním limitem možného zvýšení věcně usměrňované ceny o 3,5 % proti úrovni roku 2000.
  
Podle ČSÚ však ceny vzrostly v průměru o 7,6 % za celý rok 2001, z důvodu řady výjimek, které byly ERÚ povoleny, zejména z důvodu promítnutí změn cen zemního plynu.