Novinky

1999

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1999.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Plynná paliva

1.1. se snížily maximální ceny zemního plynu dodávaného s. p. Transgas distribučním společnostem o 10 %. Stálý plat se nezměnil.
Ceny plynu dodávaného domácnostem se neměnily. Pro ostatní odběratele se snížily o 8 % v průměru.
1.9. byly dále sníženy ceny plynu dodávaného Transgasem distribučním společnostem o cca 4 %.

Vydáno

Elektrická energie

15.1. byly stanoveny maximální ceny elektrické energie dodávané ČEZ, a.s., osmi distribučním společnostem. Ceny distribučních společností při dodávkách domácnostem se nezměnily.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. se zvýšily maximální ceny telekomunikačních služeb v průměru o 3,9 %. Přitom místní hovorné se v průměru zvýšilo o cca 27 %, meziměstské hovorné se naopak snížilo o cca 7 % a mezinárodní hovorné o cca 24 %.
  
V rámci uvedeného cenového pohybu se cena za užívání samostatné účastnické stanice zvýšila o 35 % (ze 100 Kč na 135 Kč) a cena tarifního impulsu při současném jeho zkrácení o třetinu pro místní hovorné a I. meziměstské pásmo o 8,3 % (z 2,40 Kč na 2,60 Kč). Pro bytové stanice byl jako částečná kompenzace zvýšených nákladů zvýšen z 10ti na 15 počet zlevněných impulsů měsíčně.