Novinky

1997

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1997.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Zdravotnictví

1. 1. se zvýšila maximální cena jednoho bodu za zdravotní výkon z 0,80 Kč na 1,00 Kč, to je o 25 %. Ke stejnému datu vzrostly maximální ceny speciálních optických výkonů a oprav a údržby výrobků oční optiky o cca 8,8 %.
1. 7. se snížily maximální ceny léků a prostředků zdravotnické techniky v průměru o 6,6 %.

Vydáno

Tepelná energie

1. 7. byly zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 39 %, to je na 250,- Kč/GJ. V následujících měsících bylo rozhodnuto o převedení cen tepla dodávaného domácnostem do věcného usměrňování s účinností od 1. ledna 1998.
  
Limit růstu věcně usměrňovaných cen tepelné energie pro domácnosti dodávané výrobci a distributorovi vlastníkům bytových objektů a vlastníky blokových a domovních kotelen byl stanoven na 3,9 % proti roku 1996.

Vydáno

Vnitrostátní výkony spojů

1. 1. byly zvýšeny maximální ceny služeb rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů o cca 8,6 %.
  
1. 4. se zvýšily maximální ceny telefonních služeb v průměru o 4 %, z toho měsíční paušální platba o 12,5 % a místní hovorné o 17,1 %, přičemž meziměstské a mezinárodní hovorné zůstalo na dosavadní úrovni. Ke stejnému datu se zvýšily věcně usměrňované ceny vnitrostátních poštovních výkonů v průměru o 27 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

1. 1. byla upravena pravidla věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy. V rámci nich byla opět aktualizována pořizovací cena autobusu z 2,1 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Ceny jízdného se zvýšily o cca 7,5 %.