Novinky

1996

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1996.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Plynná paliva

K 1. 8. byly zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 15 %. Průměrná cena 1 m3 zemního plynu tak dosáhla 3,09 Kč. Současně byl zvýšen stálý měsíční plat při spotřebě do 900 m3 za rok z 5,- Kč na 7,- Kč.
Maximální ceny pro ostatní odběratele se zvýšily v průměru o 7 %.

Vydáno

Automobilové benziny a motorová nafta

Vlivem rostoucích cen ropy na světovém trhu byly koncem roku věcně usměrňované ceny benzinu u čerpacích stanic o 7,5 % vyšší než v roce předchozím a ceny motorové nafty o cca 16,5 %. Podle kontrolních zjištění nedošlo při změnách cen k porušení cenových předpisů.