Novinky

1991

Přehled vývoje cen regulovaných odvětví v roce 1991.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Elektrická energie

1. 1. maximální ceny pro domácnosti a ostatní odběratele v cenové úrovni roku 1990; např. maximální cena pro domácnosti 0,48 Kčs/kWh, pro ostatní odběratele 0,85 Kčs/kWh.
1. 4. zvýšeny maximální ceny pro ostatní odběratele o 80 %, t.j. na 1,53 Kčs/kWh.
1. 10. zvýšeny maximální ceny pro domácnosti o 70 %, t.j. na 0,81 Kčs.

Vydáno

Plynná paliva

1. 1. stanoveny maximální ceny pro domácnosti na úrovni roku 1990, t.j. např. u zemního plynu v průměru 0,93 Kčs/m3. Pro ostatní odběratele uplatněn režim věcného usměrňování cen - průměrná cena 3,35 Kčs/m3.
1. 5. v souvislosti se zrušením dotací zvýšeny maximální ceny zemního plynu pro domácnosti o 134 % (t.j. na 2,17 Kčs/m3) a svítiplynu pro domácnosti o 64 %.
1. 9. ceny zemního plynu pro výrobce tepelné energie dodávané domácnostem ze zdrojů pod 6 MW se sjednocují s cenami pro domácnosti.

Vydáno

Tepelná energie

1.1. maximální ceny pro domácnosti ve výši 31,50 Kčs/GJ (t.j. na úrovni před liberalizací), pro ostatní odběratele uplatněna regulace cen věcným usměrňováním.
  
1.5. zrušeny dotace k cenám tepelné energie, realizované formou záporné daně z obratu, státní rozpočet vyrovnává pouze rozdíl mezi cenou pro domácnosti a cenou pro výrobce tepla; zvýšení maximálních cen cca o 240 %, t.j. na 107,- Kčs/GJ.

Vydáno

Pevná paliva - uhlí černé energetické, hnědé, lignit, brikety, koks

1. 1. stanoveny maximální ceny pro dodávky domácnostem a ostatním odběratelům. Příklady průměrných cen pro domácnosti:
- hnědé uhlí s výhřevností 16,5 MJ/kg (kostka, ořech) 173,- Kčs/t, 
- černé uhlí s výhřevností 30 MJ/kg (kostka, ořech) 347,- Kčs/t, 
- koks, otopová směr 553,- Kčs/t. 
Ceny pro ostatní odběratele byly zvýšeny o 40 až 50 %. Maximální obchodní přirážka byla stanovena ve výši 40,- Kčs/t.

Vydáno

Rozhlasové a televizní koncese

1. 2. rozhlasová zvýšení z Kčs 10,-, na Kčs 20,-.

        televizní zvýšení z Kčs 25,-, na Kčs 50,-.