Novinky

Formuláře

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Formulář
Aktualizováno 23. 10. 2018 9:45
  • Aktualizace formulářů
  • Aktualizace formulářů - výpočet přiměřeného zisku
  • Aktualizace informací pro rok 2017 - nový formulář
  • Aktualizace informací pro rok 2017 - výměna souboru
  • Aktualizace informací pro rok 2018 - nový formulář
  • Aktualizace souboru pro rok 2018

Formuláře pro vybrané vodohospodářské subjekty

Rok 2018

 

Rok 2017

V období od 1. 10. 2017 budou vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádány, aby předložily k 15. 12. 2017 následující údaje: Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost pro roky 2010 až 2016.

Pro předání informací použijte výlučně tabulku přiloženou k výzvě adresované do datové schránky, resp. tabulku uvedenou níže:

V případě, že jste v minulém roce byli osloveni s žádostí o vyplnění výše uvedeného formuláře za roky 2010 – 2015, vyplníte pouze údaje za rok 2016.

V případě, že jste v minulém roce nebyli osloveni s žádostí o vyplnění výše uvedeného formuláře, vyplníte údaje za všechny roky – tj. za roky 2010 – 2016.

Zpracované tabulky vodohospodářské subjekty zašlou na elektronickou adresu: kontrolaVaK@mfcr.cz.

 

Doporučované

Nejčtenější