Novinky

Právní rámce

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

 • Platební styk
 • Soukromý sektor
 • Legislativa
 • Legislativa EU
 • Peněžnictví a platební služby
Aktualizováno 16. 9. 2013
 • Doporučení Evropské komise k základnímu platebnímu účtu
 • Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti

Platná legislativa v ČR - Platební služby a tržní infrastruktura

Zákony

Vyhlášky

Prováděcí vyhlášky České národní banky, opatření České národní banky a úřední sdělení České národní banky jsou k dispozici na webových stránkách České národní banky .

 • Vyhláška č. 169/2011 Sb. , o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
 • Vyhláška č. 140/2011 Sb. , o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
 • Vyhláška č. 141/2011 Sb. , o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, a odůvodnění k této vyhlášce
 • Vyhláška č. 142/2011 Sb. , o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
 • Vyhláška č. 274/2011 Sb. , o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Platná legislativa EU - Platební služby a tržní infrastruktura

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

 • Směrnice 2007/64/ES  o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES
 • Směrnice 2009/110/ES  o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES
 • Směrnice 98/26/ES  o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry

Nařízení Evropského parlamentu a Rady

 • Nařízení č. 260/2012 Evropského Parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009
 • Nařízení č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001
 • Nařízení č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC (over the counter) derivátech, centrálních protistranách a registrech obchodních údajů (označuje se zkratkou EMIR -European Market Infrastructure Regulation). K nařízení jsou průběžně vydávána prováděcí opatření.

Doporučení Evropské komise - Základní platební účet

 

Zdroj: Odbor Finanční trhy II, Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu 

Doporučované

Nejčtenější