Novinky

Nařízení o poskytovatelích služeb skupinového financování publikováno v Úředním věstníku EU

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Kapitálový trh

V Úředním věstníku EU bylo publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (tzv. nařízení o crowdfundingu).

Cílem nařízení je harmonizovat právní úpravu a zjednodušit přeshraniční poskytování služeb skupinového financování, známého především pod pojmem crowdfunding. Nařízení zavádí novou licencovanou kategorii poskytovatelů služeb skupinového financování a zavádí podmínky, za jakých je možné služby skupinového financování poskytovat. Působnost nařízení je omezena pouze na ty crowdfundingové projekty, kdy financování poptává podnikatel, nedopadá tedy na financování spotřebitelů.

Účinnost nařízení je stanovena na 10. 11. 2021. Crowdfundingové platformy, které nově budou muset plnit povinnosti stanovené nařízením, musí o povolení k činnosti požádat do 10. 11. 2022, nebude-li lhůta Evropskou komisí prodloužena.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější