Novinky

Evropská komise publikovala návrh nařízení upravující kryptoaktiva

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Finanční trh
  • Konzultace
  • Peněžnictví a platební služby
  • Soukromý sektor
  • Veřejné diskuse
  • Digitální měny

Evropská komise publikovala návrhy nařízení ke kryptoaktivům, a to návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) a návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT. Cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhů s kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Návrh nařízení MiCA obsahuje právní úpravu nakládání s kryptoaktivy, která nespadají pod současnou evropskou právní úpravu na finančním trhu, zejména nespadají pod úpravu MiFID II. Nejprve je zde obecně upraveno nabízení kryptoaktiv, pravidla pro vydávání tokenů, jejichž hodnota se odráží od určitého „koše“ aktiv (tzv. stablecoins), a vydávání e-money tokenů, požadavky na jejich vydavatele a licencování. Rovněž jsou zde stanovena pravidla pro osoby, které poskytují služby související s kryptoaktivy, a požadavky na jejich licencování. V samostatné části je upraven dohled, a to jak národních dohledových orgánů, tak i ESMA a EBA.

Druhým legislativním návrhem je návrh nařízení o pilotním režimu, který se vztahuje na obchodování s vybranými typy kryptoaktiv, které spadají pod úpravu směrnice MiFID II. Centrální depozitář CP a mnohostranné obchodní systémy mohou požádat o povolení, na jehož základě budou moci vést trh s těmito kryptoaktivy. V rámci pilotního režimu mohou tyto osoby požádat o předem stanovené výjimky ze současných evropských předpisů.

Připomínky můžete posílat na adresu platebni.sluzby@mfcr.cz do 16. října 2020, zároveň nabízíme možnost diskuze tématu formou videokonference na základě Vašich zaslaných postřehů.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější