Novinky

Konzultace ke kapitolám Ia a Ib směrnice o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

  • Konzultace
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Finanční trh
  • Peněžnictví a platební služby
  • Veřejné diskuse

Ministerstvo financí připravilo druhou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci je již navrženo paragrafové znění návrhu změnového zákona transponujícího kapitoly Ia a Ib směrnice s odůvodněním jednotlivých ustanovení. Cílem je seznámit širší a odbornou veřejnost s představou Ministerstva financí o transpozici kapitol Ia a Ib směrnice a získat zpětnou vazbu na legislativní návrh ještě před zahájením legislativního procesu.

Materiál konzultace je připojen k této zprávě. Připomínky k textu je možno vpisovat do komentářů nebo do rámečků pod odůvodněním jednotlivých ustanovení a zaslat nám vyplněný dokument zpět. Odpovědi můžete zasílat na adresu: platebni.sluzby[at]mfcr.cz, a to nejpozději do 27. dubna 2018.

Ministerstvo financí děkuje za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k předloženému návrhu.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější