Novinky

Sdělení MF a ČNB k přechodnému období podle zákona 370/2017 Sb., o platebním styku

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Sdělení
  • Česká národní banka
  • Platební styk
  • Soukromý sektor
  • Zákon o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který klientům umožňuje využívat nové služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Do doby účinnosti regulačních technických norem Evropské komise vzniká přechodné období, v průběhu kterého jsou vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů při zajištění nových služeb upravena jen rámcově zákonem. Za účelem vyjasnění právní situace po dobu přechodného období proto Ministerstvo financí a Česká národní banka vydávají společné sdělení.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější